Av. Hüseyin TANGÜNER

Kurucu Avukat

Avukat Hüseyin TANGÜNER

İş Hukuku 100%
Aile Hukuku 100%
İcra & İflas Hukuku 100%
Ticaret Hukuku 100%

Eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans