Av. Hüseyin TANGÜNER

Kurucu Avukat

Avukat Hüseyin TANGÜNER

Yayınlanan Kitap:

YETKİN YAYINEVİ 2022 “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN ESERİ TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜ VE ARSA SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Yayınlanan Makale: Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal Dergisi Sayı:41 (hakemli dergi) “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve İş Adamı Kararı İlkesi”

Yayınlanan Makale: Legal Hukuk Dergisi (hakemli dergi) “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU VE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI”

İş Hukuku 100%
Aile Hukuku 100%
İcra & İflas Hukuku 100%
Ticaret Hukuku 100%

Eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Tez Konusu: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN ESERİ TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDÜ VE ARSA SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI