TTK bazı sorumluluk hallerini özel olarak belirtmiş (TTK m.549-552), bunların dışında kalan hususlara ilişkin genel bir düzenleme getirerek, görevlerini kusurlarıyla ihlal eden yöneticilerin bu ihlallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmasını sağlamıştır. TTK m.553 uyarınca, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan ve esas sözleşmeden kaynaklanan görevlerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde meydana gelen zarardan ortaklığa,…

2021-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı : 97208366-010.99-1287724 07/07/2021 Konu : Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı GENELGE (2021/15) Bilindiği üzere, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4 üncü…

Sesli – Görüntülü Duruşma Dönemi

  • Mayıs 15, 2020
  • administrator
  • Law

I. GİRİŞ: Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazır bulunduğu yargılamalar yerine teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle ses ve görüntü aktarımının yapıldığı duruşma sistemlerini kullanmayı tercih etmektedir. Uzmanlar tarafından ifade edildiği üzere…

1. COVID-19 salgını kapsamında ücretsiz izin uygulaması nasıl olmalıdır ? Ücretsiz izin uygulaması ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 22 kapsamında, “çalışma sürelerinde esaslı değişiklik” olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ; işveren, ücretsiz izin uygulamasına geçecekse çalışanlarına bu uygulama hakkında yazılı bildirim yapmak zorundadır.İlgili bildirimin akabinde ; çalışanlar, 6 iş günü içinde ücretsiz izin uygulamasını…