COVID-19 ile mücadele destek paketi kapsamında, 29 Nisan 2020 tarihinde alınan ve 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuş ve yargı alanında yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına…