Sesli – Görüntülü Duruşma Dönemi

  • Mayıs 15, 2020
  • administrator
  • Law

I. GİRİŞ: Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazır bulunduğu yargılamalar yerine teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle ses ve görüntü aktarımının yapıldığı duruşma sistemlerini kullanmayı tercih etmektedir. Uzmanlar tarafından ifade edildiği üzere…

COVID-19 ile mücadele destek paketi kapsamında, 29 Nisan 2020 tarihinde alınan ve 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuş ve yargı alanında yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına…

1. COVID-19 salgını kapsamında ücretsiz izin uygulaması nasıl olmalıdır ? Ücretsiz izin uygulaması ; 4857 sayılı İş Kanun’u madde 22 kapsamında, “çalışma sürelerinde esaslı değişiklik” olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ; işveren, ücretsiz izin uygulamasına geçecekse çalışanlarına bu uygulama hakkında yazılı bildirim yapmak zorundadır.İlgili bildirimin akabinde ; çalışanlar, 6 iş günü içinde ücretsiz izin uygulamasını…