Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri..

İcra ve İflas Hukuku

Özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi…

Borçlar Hukuku

Başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere, kapsamlı ve sonuç odaklı dava ve danışmanlık hizmeti..

Aile Hukuku

Hukuki bir süreç olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak…

Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturması dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında müvekkillerimizin hassasiyetleriyle…

Gayrimenkul Hukuku

Ortaya çıkan uyuşmazlıkların taraflar arasında çözülemeyip, yargıya taşınması durumunda hukuki destek…

KVKK

Anayasamızın 20. maddesinde düzenlenen “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı”

Haksız rekabet

Önleyici hukuk anlayışı ile müvekkillerimize rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktayız.

Uzman Ekibimiz

Ekibimizle Tanışın